Βαταβάλη Φ.; Μπαζάκα Χ.; Παπαδοπούλου Γ. Β.; Υψηλάντη Ά. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 34, p. 126–146, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1257. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1257. Acesso em: 28 ιανουαρίου. 2023.