Γουργιώτης Α.; Κυβέλου-Χιωτίνη Σ.; Λαϊνάς Ι. Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 34, p. 79–125, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1256. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1256. Acesso em: 3 οκτωβρίου. 2022.