Αγγελίδου Μ.; Στυλιανίδης Ε. Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 34, p. 37–78, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1255. Acesso em: 3 οκτωβρίου. 2022.