Χρυσομαλλίδης Χ. Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 34, p. 5–36, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1254. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1254. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.