Ανδρικοπούλου Ε. Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 4, p. 188–193, 2004. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.120. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/120. Acesso em: 7 δεκεμβρίου. 2023.