Ψυχάρης, Ιωάννης. Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 4, p. 56–79, 2004. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.112. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/112. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.