Δοξάκη Ε.; Παντελάδης Ι. Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 137–159, 2021. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.