Βεζυριαννίδου Σ.; Λαλένης Κ. Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 36–63, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.1059. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1059. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.