Βεζυριαννίδου Σ.; Λαλένης Κ. Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 36–63, 2021. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1059. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.