Λαγαρίας Α.; Σαγιάς Ι. Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 10–35, 2021. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1058. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.