Σκάγιαννης Π. Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 4–9, 2021. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1057. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.