Γοσποδίνη, Άσπα; Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής). Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 3, p. 114–139, 2003. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.100. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/100. Acesso em: 8 δεκεμβρίου. 2022.