Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν Μ.-Ν., & Κακλαμάνη Σ. (2021). Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 186–213. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.867