Ζαφείρης Κ. Ν. (2021). Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 156–185. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866