Παππάς Β., Σαρδελιάνος Δ., & Κοτζίνος Δ. (2021). Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 6–28. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.860