Κοτζαμάνης Β., & Ντυκέν Μ.-Ν. (2021). Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 4–5. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.859