Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά. (2020). Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (30), 6–44. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.51