Μιμής Ά., & Στάμου Μ. (2018). Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (27), 4–20. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433