Χιόνης, Διονύσιος, & Εξάρχου, Τρύφων. (2016). Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (26), 150–176. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430