Σταμπουλής Γ., & Νάκου Π. (2016). Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (25), 105–123. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.383