Ζαμάνη Α., Λαλένης Κ., Παπουτσόγλου Γ., & Οικονόμου Δ. (2016). Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (25), 20–51. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380