Αρβανίτης Α., & Γιαννακοπούλου Σ. (2016). Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 88–107. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.369