Αγγελάκης Α., & Γεωργαντάς Η. (2015). Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (22), 29–68. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362