Ανδρικοπούλου Ε., Κακδέρη Χ., Καυκαλάς Γ., & Τασοπούλου Α. (2015). Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (20), 4–31. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340