Σκάγιαννης Π. (Παντελής), & Καπαρός Γ. (2013). Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (18), 12–65. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.264