Γεμενετζή Γ., & Μέλισσας Δ. (2023). Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 6–10. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1911