Τοπάλογλου, Λευτέρης, & Πετράκος, Γιώργος. (2009). Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (12), 32–53. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.187