Γουργιώτης Α., Γιαννακού Α., & Σαλάτα Κ.-Δ. (2023). Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1). Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), 30–66. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797