Κομνηνός Ν. (2007). Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 10–33. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.178