Γουργιώτης Α., Σαραντάκου Ε., Στεφανή Φ., & Χαϊνταρλής Μ. (2022). Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), 42–72. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1597