Μεταξάς Θ., & Λαλένης Κ. (2006). Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (8), 4–37. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.152