Γουργιώτης Α., Κυβέλου-Χιωτίνη Σ., & Λαϊνάς Ι. (2022). Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 79–125. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1256