Ψυχάρης, Ιωάννης. (2004). Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), 56–79. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.112