Κομνηνού Ε., Γουργιώτης Α., & Σαπουνάκης Α. (2021). Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 82–115. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1061