Βεζυριαννίδου Σ., & Λαλένης Κ. (2021). Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 36–63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.1059