Βεζυριαννίδου Σ., & Λαλένης Κ. (2021). Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 36–63. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1059