Σκάγιαννης Π. (2021). Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 4–9. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1057