Γοσποδίνη, Άσπα, & Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής). (2003). Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (3), 114–139. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.100