(1)
Τριανταφυλλόπουλος Ν.; Γιαννιού Ά. Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 63-85.