(1)
Κοτζαμάνης Β.; Ντυκέν Μ.-Ν.; Κακλαμάνη Σ. Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 186-213.