(1)
Ζαφείρης Κ. Ν. Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 156-185.