(1)
Κοτζαμάνης Β.; Ντυκέν Μ.-Ν. Εισαγωγή. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 4-5.