(1)
Ασπρογέρακας Ε. Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 181-211.