(1)
Νιαβής Σ. Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2019, 157-181.