(1)
Τσιώτας, Δημήτριος; Γεράκη, Μάρθα; Νιαβής, Σπύρος. Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2019, 98-156.