(1)
Πολύζος Σ. Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2019, 14-39.