(1)
Μιμής Ά.; Στάμου Μ. Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2018, 4-20.