(1)
Χιόνης, Διονύσιος; Εξάρχου, Τρύφων. Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 150-176.