(1)
Λαλένης, Κωνσταντίνος; Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα. Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2020, 94-118.