(1)
Ασπρογέρακας, Ευάγγελος; Καλλιώρας, Δημήτρης. Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2020, 62-93.