(1)
Ασπρογέρακας Ε.; Καλλιώρας Δ. Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2020, 62-93.