(1)
Σταμπουλής Γ.; Νάκου Π. Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 105-123.