(1)
Ζαμάνη, Αλεξάνδρα; Λαλένης, Κωνσταντίνος; Παπουτσόγλου, Γιώργος; Οικονόμου, Δημήτρης. Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 20-51.