(1)
Ζαμάνη Α.; Λαλένης Κ.; Παπουτσόγλου Γ.; Οικονόμου Δ. Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 20-51.